Logi på hotellet

Du kan bo i rum för 1-3 personer.

I de flesta rum finns ett eget badrum. Fyra rum har ingen egen toalett eller badrum.

Fem rum är inredda i de gamla cellerna från den tidigare polisstationen och har en egen toalett.

Dessutom finns Villa Flora i omedelbar närhet av hotellet, där det finns 2 enrumslägenheter, två tvårums-lägenheter och en trelägenheter. Lägenheterna är av hög kvalitet, fullt möblerade och utrustade.