Regulamin Hotelu Bulevard

Regulamin Hotelu Bulevard

 Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Bulevard.

Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa og godziny 14:00 do godziny 12:00 w południe dnia następnego.

Zameldowanie
w hotelu można się zameldować w godz. 14:00- 18:00.

 Płatność
Płatność za pobyt w hotelu następuje w momencie zamelodowania gości. Płatności można dokonywać również po dokonaniu rezerwacji, jednak musi być to wcześniej uzgodnione z hotelem.

 Późne przybycie
Goście przybywający do hotelu poza godzinami zameldowania (od godz. 14:00 do 18:00), zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania Hotelu o godzinie przybycia, nie później niż jeden dzień przed przyjazdem (do godziny 18:00).

 Anulowanie rezerwacji
Rezerwacja może być zmieniona lub anulowana nie później niż jeden dzień przed przybyciem gości do godziny 18:00.
W przypadku braku anulowania lub anulowania rezerwacji po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym przybycie, hotel pobiera 100% kwoty za pobyt gości.

Wymeldowanie
Goście są zobowiązani do wymeldowania się z hotelu i zwróceniu kluczy w recepcji hotelowej do godziny 12:00 w południe.
Istnieje możliwość pozostania w pokoju hotelowym dłużej za dodatkową opłatą oraz za zgodą personelu hotelowego. Chęć pozostania w pokoju po ukończeniu doby hotelowej należy zgłosić w recepcji.

Przebywanie na terenie hotelu
Gość hotelowy zgadza się korzystać z pokoju w sposób niebudzący zastrzeżeń. Wszelkie przejawy niestosowanych zachowań obligują personel hotelu do wymeldowania klienta, niezwłocznie i bez żadnych zwrotów w przypadku, gdy klient poniósł już jakieś koszty związane z pobytem w hotelu.
Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 Palenie na terenie hotelu
Palenie na terenie hotelu jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia na terenie hotelu, na gości hotelowych zostanie nałożona kara w wysokości €80.

 Zwierzęta
Hotel akceptuje obecność zwierząt w hotelu . Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu za dodatkową opłatą, która wynosi €25 za jedno zwierzę.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.
Zwierzęta nie mogą przebywać na, lub w łóżku. Ponadto nie można pozostawiać zwierząt bez opieki w pokoju hotelowym dłużej niż 1godzinę. W przypadku pozostawienia zwierzęcia w pokoju hotelowym bez opieki, właściciel zapewnia iż zwierzę będzie miało dostęp do wody pitnej i najlepiej gdy będzie w transporterze lub w miejscu gdzie nie dokona szkód na mieniu hotelowym. Ewentualne szkody na mieniu hotelowym będą podlegały karze pieniężnej, która będzie uiszczona po wycenie szkód.
Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

Internet
Goście hotelowi mogą bezpłatnie korzystać z internetu na terenie Hotelu Bulevard. Hasło do sieci bezprzewodowej można otrzymać w recepcji hotelowej.

 Śniadanie
Śniadanie w Hotelu Bulevard jest wliczone w cenę pobytu.
Śniadanie jest podawane na parterze hotelu, w godzinach:
7:00- 9:30 od poniedziałku do piątku
8:00-10:30 od soboty do niedzieli oraz w święta

 Dodatkowe łóżka dla dzieci
W Hotelu są pokoje z możliwością dostawienia dodatkowych łóżek za opłatą.
Dzieci poniżej 2 lat mogą pozostawać na terenie Hotelu bez dodatkowych opłat.
Dzieci do 12 roku życia mogą pozostać na terenie Hotelu bez dodatkowej opłaty, jeżeli pokój, wybrany przez opiekuna ma dodatkowe łózko dla dziecka.
Dodatkowe łóżko dla dziecka poniżej 12 roku życia kosztuje €10 za noc.
Dodatkowe łóżko dla osoby dorosłej, lub dzieci powyżej 12 roku życia to koszt €25 za noc.
Chęć dostawienia dodatkowych łóżek należy zgłaszać przed przybyciem do Hotelu.

 Zasady ogólne
Hotel Bulevard zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu hotelowego, a goście są zobowiązani do zapoznania się z aktulanym regulaminem Hotelu Bulevard.

Informacje podawane przez gości są niezbędne do celów zarządzania rezerwacją, oraz do wysyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych Hotel Buleavrd. Bez podania tych danych przez klienta. Hotel Bulevard nie może przyjąć rezerwacji.

Hotel Bulevard gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów rezerwacji.